Wat is een leergeschiedenis? 

 

 

Een leergeschiedenis kan het best gezien worden een document dat een organisatie in staat stelt om van het eigen verleden te leren.

 

Een leergeschiedenis begint met de leervraag van een organisatie. Deze wordt allereerst op basis van geschreven én ongeschreven bronnen verder uitgewerkt en uiteindelijk beantwoord op basis van interviews. Het eindresultaat is een doorlopend geschiedverhaal waarin feiten, citaten en achtergrondinformatie een doorlopend geheel vormen. Het leereffect wordt gemaximaliseerd door prikkelende vragen die de organisatie aanzetten tot reflectie.

 

Het doel van een leergeschiedenis is om het verhaal van de organisatie van verschillende kanten te belichten zodat het ‘totale plaatje’ van een proces zichtbaar wordt. Op basis van dit verhaal kan de organisatie het eigen functioneren aanscherpen. In een leergeschiedenis kunnen allerlei soorten ontwikkelingen onderzocht worden van fusies tot en managementontwikkelingstrajecten en van de implementatie van concepten tot en met de voortgang van de medewerkerstevredenheid.

 

De methodiek van de leergeschiedenis is door Art Kleiner en George Roth van M.I.T Boston ontwikkeld om lerende organisaties een instrument te geven waarmee ze hun eigen processen kunnen registreren. Vele organisaties hebben via de leergeschiedenis hun weg naar de toekomst gevonden o.a. Unilever, Shell,  UWV e.a. 

 

Typerend voor de leergeschiedenis is de ‘bottom up’ benadering. Niet de ‘mission statement’, de visie of de zogenaamde einddoelen van de top staan centraal, maar de dagelijkse ervaring van de mensen op de werkvloer. Een leergeschiedenis is een verhaal voor de organisatie door de organisatie.

 

A learning history can improve performance by bringing to a situation more than a list of “best practicies”but the thinking, experimentation, and arguments of those who have encountered the same sitiuation (George Roth, 1998).

 

 info@leergeschiedenis.nl

opleiding 

literatuur

links